HappY TiMe FoRuM

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Ədəbiyyat » Fizuli Yaradiciligi


Fizuli Yaradiciligi

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Dahi sairimiz Fizulinin Qezzellerinden yazaq

2

Penbeyi-dagi-cunun icre nihandir bedenim,
Diri olduqca libasim budur, olsem - kefenim.

Cani canan dilemish, vermemek olmaz, ey dil!
He niza eyleyelim, ol ne senindir, ne menim.

Dash deler ahim oxu, shehdi-lebin shovqinden,
Nola zenbur evine benzese beytulhezenim.

Tovqi-zenciri-cunun daireyi-dovletdir,
Ne reva kim, meni ondan cixara zefi-tenim.

Eshq sergeshteysem, seyli-sirrisk icre erim,
Bir hubabem ki, hevaden doludur pirehenim.

Bulbuli-gemzedeyem, bagu baharim sensen,
Dehenu qeddu ruxun, qoncevu servu semenim.

Edemen terk Fuzuli, seri-kuyin yarin,
Vetenimdir, Vetenimdir, Vetenimdir, Vetenim!

3

"Əql yar olsaydı, tərki-eşqi-yar etməzmidim" qəzəli

Əql yar olsaydı, tərki-eşqi-yar etməzmidim?
İxtiyar olsaydı, rahət ixtiyar etməzmidim?

Ləhzə-ləhzə surətin görsəydim ol şirinləbin,
Sən kimi, ey Bisütun, mən həm qərar etməzmidim?

Nişə məhrəm eylədin şəmi, məni məhrum edib,
Mən sənin bəzmində can nəqdin nisar etməzmidim?

Dərdimi aləmdə pünhan tutduğum naçardır,
Uğrasaydım bir təbibə aşikar etməzmidim?

Yar ilə əğyarı həmdəm görməyə olsaydı səbr,
Tərki-qürbət eyləyib, əzmi-diyar etməzmidim?

Vaizin bəzmin mənim rüsvalığımdan qıl qiyas,
Onda sidq olsaydı, mən təqva şüar etməzmidim?

Ol güli-xəndanı görmək mümkün olsaydı mənə,
Sən tək, ey bülbül, gülüstanə güzar etməzmidim?

Ey Füzuli, daği-hicran ilə yanmış könlümü,
Laləzar açsaydı, seyri-laləzar etməzmidim?

4

Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür

Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür,
Qan ağladığım qönçeyi-xəndanın üçündür.

Sərgəştəliyim kakili-mişkinin ucundan
Aşüftəliyim zülfi-pərişanın üçündür.

Bimar tənim nərgisi-məstin ələmindən,
Xunin ciyərim ləli-dürəfşanın üçündür.

Yaxdım tənimi vəsl günü şəm tək, əmma
Bil kim, bu tədarük şəbi-hicranın üçündür.

Qurtarmağa yəğmayi-qəmindən dilü canı,
Səyim nəzəri-nərgisi-fəttanın üçündür.

Can ver, könül, ol qəmzəyə kim, bunca zamanlar,
Can içrə səni bəslədiyim anın üçündür.

Vaiz bizə dün duzəxi vəsf etdi, Füzuli,
Ol vəsf sənin külbeyi-əhzanın üçündür.


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Ədəbiyyat » Fizuli Yaradiciligi