HappY TiMe FoRuM

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Yumor » 2 inək əhvalatı


2 inək əhvalatı

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

SOSİALİZM: Sənin iki inəyin var və onlardan birini qonşuna verməlisən.

KOMMUNİZM: Sənin iki inəyin var, Hökumət hər ikisini də səndən alır və əvəzində sənə süd verir.

FAŞİZM: Sənin iki inəyin var, Hökumət hər ikisini də alır və sənə süd satır.

NASİZM: Sənin iki inəyin var. Hökümət hər ikisini də alır və sənin alnına bir güllə...

BÜROKRATİYA: Sənin iki inəyin var. Hökumət hər ikisini də alır, birini öldürür. Digərini isə sağdıqdan sonra südünü kənara dağıdır...

ƏNƏNƏVİ KAPİTALİZM: Sənin iki inəyin var. Sən birini satırsan və bir öküz alırsan. Sənin malqaran çoxalır və iqtisadiyyatın artır. Onları satırsan və gəliri ilə təqaüdə çıxırsan.

AMERİKA KORPORASİYASI: Sənin iki inəyin var. Birini satırsan və digərini dörd inəyini südünü verməyə məcbur edirsən. Daha sonra isə ekspert tutursan ki, inəyin ölüm səbəbini sənə izah etsin.

FRANSA KORPORASİYASI: Sənin iki inəyin var və sən tətil və etiraz edirsən ki, üçüncü inəyi alasan.

YAPON KORPORASİYASI: İki inəyin var. Sən onları yenidən dezayn edirsən və onlar adi inəyin onda bir həcmində olurlar və iyirmi dəfə çox süd verirlər. Daha sonra isə çox zəkalı inək karikatura şəkilləri çıxardıb adını "İNƏKİMON" qoyursan və dünya bazarına çıxarırsan.

ALMAN KORPORASİYASI: İki inəyin var. Sən onları yenidə dizayn edirsən ki, 100 il yaşayırlar, ayda bir dəfə yeyirlər və özləri özlərini sağırlar.

İTALİYA KORPORASİYASI: Sənin iki inəyin var, lakin onların harada olduğunu bilmirsən. "Obed" üçün fasilə götürürsən və bir də görürsən ki, Berluskoni inəklərinin səhmlərini alıb.

RUSİYA KORPORASİYASI: İki inəyin var. Onları saydıqda isə saylarının beş olduğunu görürsən. Bir də sayırsan və saylarının 42 olduğunu görürsən. Bir də saydıqdan sonra saylarının iki olduğunu görürsən. İnəkləri saymaqdan bezirsən və ikinci "vodka" şüşəsini açırsan.

İSVEÇRƏ KORPORASİYASI: Sənin beş min inəyin var. Onlardan heç biri sənə aid deyildir.

ÇİN KORPORASİYASI: Sənin iki inəyin var və onları üç yüz nəfər sağır.

HİNDİSTAND KORPORASİYASI: Sənin iki inəyin var və hindlilər onlara ibadət edirlər.

İNGİLTƏRƏKORPORASİYASI: İki inəyin var və hər ikisində inək quduzluğu xəstəliyi var.

AZƏRBAYCAN KORPORASİYASI: İki inəyin var və hər ikisi də İlham Əliyevə səs verir

2

Xe xe xe


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Yumor » 2 inək əhvalatı