HappY TiMe FoRuM

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Ədəbiyyat » Baba Punhan yaradiciligi


Baba Punhan yaradiciligi

Сообщений 1 страница 10 из 17

1

Azerbaycanin yeni dovr satirasinin dayagi Baba Punhan oz seirleri ile satiralari ile cemiyyetde olan eksiklikleri one cekmiwdi.Papa Punhanin seirlerinden yazaq

2

Dustaqlara qaldı

Həsrət dolu gözlər dikilib dağlara qaldı,
Yüksəkləri verdik ümüd alçaqlara qaldı.

Torpaqlarımız getdiyi gündən əlimizdən,
Əllər uzanıb şorməzə torpaqlara qaldı.

Allahdeyən oldu, deyilənlər boşa çıxdı,
Yersiz hədə qorxu quru barmaqlara qaldı.

Xofdan elə güldü, elə bil mayda gül açdı,
Vacib işimiz maygülü yaltaqlara qaldı.

Şənlikdə bir alçağı şişirdib dağa qoydu,
Mənlik ayaq altındakı tapdaqlara qaldı.

Əyri bel ilə əkdiyi də çıxdı əyilmiş,
Yəni ki, bu xislət gələcək çağlara qaldı.

Göy partladı yer çatladı nankorlar əlindən,
Uçdu haram evlər daşı çatdaqlara qaldı.

Bayram günü bayraqdara dəydikcə təpiklər,
Bayraq kimi yüksəlmək o bayraqdara qaldı.

Dövlət, onun uğrundakı yaltaqlara, Pünhan,
Zillət vətən uğrundakı dustaqlara qaldı.

3

Qatmisan sen gene de mali mala, no..olub ala?
Qaziyirsan ayagim altda cala, no..olub ala?

Bagi verdim, öyü verdim ki, sene el cekesen,
Qoymadin hec mene bir metre qala, no..olub ala?

Nece ildir ki, imaretle ticaretdir isin,
Getmisen sen qabaga,men dala, no..olub ala?

Xezere cekdin hasar,ruhuma qoydun gömürük,
Özün üzdün, meni saldin kanala, no..olub ala?

Dövri-zastoyda sen idin deme bar-bar bagiran,
Her qoyundan azi bes-alti bala, no..olub ala?

Gah ati, gah nali, gah mixi Teriflemisen,
Vurmusan gah mixa,gah nala, no..olub ala?

Qiz-gelin orda- eskirlikde qalib ermenide,
Getirirsen öyüve günde 'xala', no..olub ala?

Iceri sheherimizin her dasi bir Tarixdir,
Cekmisen tarixe importnu mala, no..olub ala?

Qerbden serqe kimi her yeri zebt eylemisen,
Kecmisen indi cenubdan simala, no..olub ala?

Ne eceb 'Qiz Qalasi'ndan xeberin yoxdu senin,
Al onu, sal adina,qoyma qala, no..olub ala?

Zamanin sahibi Pünhan, bizi bir gün tutacaq,
Cekecek hammizi sorgu-suala, no..olub ala?

4

Yoxdan gələni var elədim, mən nə dedim ki?!
Haqq əhlin ümüdvar elədim, mən nə dedim ki?!

Məzlumlara qan udduran alçaqları bir-bir,
Söz udmağa vadar elədim, mən nə dedim ki?!

Xofdan əyilib bütpərəs olmuşlar önündə,
Qansız bütü inkar elədim, mən nə dedim ki?!

Allahı unutmuşlara xatırladan oldum,
Qafilləri hüşyar elədim, mən nə dedim ki?!

Tərk eylədi şeytan bu könül mülkünü getdi,
Haqqımla yerin dar elədim, mən nə dedim ki?!

Can verdi Xuda, amma ki, eşq istədi məndən,
Yoxdur deməyə ar elədim, mən nə dedim ki?!

Gördüm ki, pul üstündə bu dünyanı tuturlar,
Dünyanı xəbərdar elədim, mən nə dedim ki?!

Haqqın özün axtardım onun qəbrini tapdım,
Amma sözün aşkar elədim, mən nə dedim ki?!

Pünhan, mən əməl dəftərini şerə çevirdim,
Yəni onu təkrar elədim, mən nə dedim ki?!

5

Chox gozel qezelleri var.
İt günündə
Dövrə ümid eylədik, dövran da it günündə,
Alim də it günündə, nadan da it günündə
Ağ əllərdə ağ əlcək, o gündən daha əl çək,
Əyində köhnə pencək, canan da it günündə,
Adam girir min dona, macal yoxdu şeytana,
Əsir düşüb insana, şeytan da it günündə.
Əsgərimiz bittənib, nazirimiz əttənib,
Qızlarımız lüttənib, oğlan da it günündə.
Fikir çapır hər yana, güc verirəm qəlyana,
Qıçım girir yorğana, yorğan da it günündə.
Atdılar vətəndaşı, satdılar Vətən daşı,
Qoy Vətənə başdaşı, ehsan da it günündə.
«Qrad» kimi od saçır, guya xalqa yol açır,
Gec tutulur, tez qaçır zindan da it günündə.
Çatdı xəbər hər yana, tez yığışın meydana,
Baltalandı «topxana» meydan da it günündə.
Ay Xocalı, Xocalı, uşaqlı həm qocalı,
Qaçmaqa yox macalı, fərman da it günündə.
Cahan gedir süquta, Quran yetir sübuta,
Kəfən baha, su xılta, insan da it günündə.
İtim, gəl dur önümdə, gəl başına dönüm də,
Sən Pünhanın günündə, Pünhan da it günündə.

6

Qudurğan olsa neynərsən?
Acından millətin bir gün yarımcan olsa, neynərsən?
O can üstə, sənin ömrün firavan olsa neynərsən?
Didərginlər səfalətdən əgər ölsə çadırlarda,
Vəkillər maliki-mülki-Süleyman olsa neynərsən?
Koroğlu qeyrətindən dəm vururkən Milli Məclisdə,
Müsəlman qızları məktəbdə üryan olsa, neynərsən?
Vəkil artist, vəkil şair, vəkil xanəndə və sair,
Dəyirmanın əgər dənsiz dəyirman olsa, neynərsən?
Əzilmişdən, üzülmüşdən, əyilmişdən, sökülmüşdən
Döyülmüşdən axan qanlar nahaq qan olsa, neynərsən?
Seçilməkçün düşüb mənzilbəmənzil yalvaran kəslər,
Seçildikdən bir az sonra qudurğan olsa, neynərsən?
Bu mavi ekranım çox əyrini düz göstərir, billah.
Tutub usta düzəltdirsəm, düz ekran olsa, neynərsən?
De ki, Pünhan, zaman dönsə, tutulsa Ay, Günəş sönsə,
Səmadan Zülfüqar ensə – o dövran olsa, neynərsən?

7

Borc içində
Kasıb da borc içində, kalan da borc içində,
Ölən də borc içində, qalan da borc içində.
Xəzinələr həmişə ilanlar altda olmuş,
Fəqət, bu səltənətdə, ilan da borc içində.
Atan bibindən istər, anan xalandan istər,
Bibin də borc içində, xalan da borc içində.
Nişan da borcnan oldu, toyun da borcnan oldu,
Yəqin olar gələn il, balan da borc içində.
Filan klana borclu, klan filana borclu,
Filan oğlu, filan da, klan da borc içində.
Acından ölməməküçün, gedin yalana doğru,
Bu məmləkətdə doğru, yalan da borc içində.
Vətən acdı, vəkil tox, yemək azdı zibil çox,
Zibil pulun verən yox, dalan da borc içində.
Bü torpağa imamın ayağı dəydiyiçün,
Bu torpağı satan da, alan da borc içində.
Əgər bu canı, Pünhan, Xuda veribsə borca,
Günahı olmayan da, olan da öorc içində.
11 aprel 1999, Bakı.

8

«Süleümani»
Bu cahanın işi bitdi – dirilitdi, dirilitdi,
Ölü lütdü, diri lütdü – dirilitdi, dirilitdi.
Biri coşdu, biri daşdı, biri qapdı, biri qaçdı,
Biri məstan, biri itdi – dirilitdi, dirilitdi, lərəlitdi.
Üzü yumşaq qaloş idi, suya düşdü padoş oldu,
Təzəlikcə qranitdi-dirilitdi-dirilitdi.
Nə geyirsə o sənindi, nə deyirsə o mənimdi,
Nə yeyirsə humanitdi – dirilitdi, dirilitdi.
Harın üçün yüzü azdı, kasıb üçün biri çoxdu,
Görəsən bu nə limitdi? – dirilitdi, dirilitdi.
Dedi «urra» uru çıxdı, suya düşdü quru çıxdı,
Quru üstə yaşı bitdi – dirilitdi, dirilitdi.
Üsul ilə, üsul itdi, ağın üstə qara sürtdü,
Rejim indi usilitdi – dirilitdi, dirilitdi.
Baba Pünhan bir həyatdı, Baba Pünhan zarafatdı,
Sözü duzlu, özü şitdi – dirilitdi, dirilitdi.
16 Fevral 1998 Bakı.

9

Ölkə papaqnan doludur
Bu Vətən mülkünü çıx seyrinə, maraqnan doludur,
Qırağın «yan»lar alıb, orta qıraqnan doludur.
Kişilərnən dolu olsaydı, əgər ölkə nə qəm,
Kişilər qeybə çıxıb, ölkə papaqnan doludur.
Elə ki, xatirə düşdü səni dustaq eləmək,
Maşının bir də görərsən ki, yaraqnan doludur.
İki-üç dəfə gedib Məkkəyə, super hacıdır,
Yekə «İnter şop»u var, polka araqnan doludur.
«Qarabağ» restoranı, parkı, kafesi, küçəsi,
Nə gözəl ki, Bakı hər cür Qarabaqnan doludur.
Ginekoloqlara pul çatmadığındandı yəqin,
Bu doğum evlərimiz xəstə uşaqnan doludur.
Boyağın gördüm üzündə divarım düşdü yada,
Dedim əxlaqı da yəqin ki, boyaqnan doludur.
Bir buruq ustasının yatmağa yoxsa yatağı,
Nə yazırlar ki, bütün ölkə yataqnan doludur?
Bakının «bardaq»ına çox hacıleylək yığışıb,
Hacıleyləklər üçün bardağı yağnan doludur.
Kiçilən Azərbaycana böyük don tikilir,
Üzü güllü, içi də milli yamaqnan doludur.
Vətən əldən gedəni Pünhana dağlar çəkilib,
Dedilər, bəxtəvərin dövrəsi dağnan doludur.
26 avqust 1999, Bakı.

10

Mini-mini
Torpağımın həm uzunu, eni mini,
Kim-kimi mindi, o çapır mini-mini.
Molla da Quranı edir ixtisar,
Fatihəni həm də ki, «Ya Sin»i mini.
Şərt odur ki, birinə biri minə,
Dərd odur ki, birinə mini mini.
Atəşi kəsmiş dığalar tankdadır,
Bizdəki bəylər, ağalar cini mini.
Ağzımızın şorpası şorr eyləyir,
Əndamıyanmış ki, keçir tini mini.
«Cippi» yekə «bibbi» yekə, «şin» yekə,
Bircə «Zapı»m yoxdu ola şini mini.
Yaydı xristianlığı bu şəhrdə,
Eylədi qəbul hələlik dini mini.
Pünhanın həşdad dedilər yaşına,
Saqqalı ağdır, ama ki, sini mini.
22 oktyabr 1977, Bakı.


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Ədəbiyyat » Baba Punhan yaradiciligi