HappY TiMe FoRuM

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Ədəbiyyat » Baba Punhan yaradiciligi


Baba Punhan yaradiciligi

Сообщений 11 страница 17 из 17

11

ne ise
qeleme aldigi kitablari var mende.hamisini yazardim.ama vaxt realiti wousu bitdi.

12

Män nä dedim ki?!

Yoxdan gäläni var elädim, män nä dedim ki?!
Haqq ählin ümüdvar elädim, män nä dedim ki?!

Mäzlumlara qan udduran alçaqları bir-bir,
Söz udmağa vadar elädim, män nä dedim ki?!

Xofdan äyilib bütpäräs olmuşlar önündä,
Qansız bütü inkar elädim, män nä dedim ki?!

Allahı unutmuşlara xatırladan oldum,
Qafilläri hüşyar elädim, män nä dedim ki?!

Tärk eylädi şeytan bu könül mülkünü getdi,
Haqqımla yerin dar elädim, män nä dedim ki?!

Can verdi Xuda, amma ki, eşq istädi mändän,
Yoxdur demäyä ar elädim, män nä dedim ki?!

Gördüm ki, pul üstündä bu dünyanı tuturlar,
Dünyanı xäbärdar elädim, män nä dedim ki?!

Haqqın özün axtardım onun qäbrini tapdım,
Amma sözün aşkar elädim, män nä dedim ki?!

Pünhan, män ämäl däftärini şerä çevirdim,
Yäni onu täkrar elädim, män nä dedim ki?!

13

Tärpändi, ya tärpänmädi?

Titräyib yer tärpänändä bilmiräm insanların,
Şübhäli iymanları tärpändi, ya tärpänmädi?

Hündür eyvandan baxıb dövran mänimdir söyläyän,
Mämurun eyvanları tärpändi, ya tärpänmädi?

Allahın torpaqların ac kändliyä pulnan satan,
Quldarın ormanları tärpändi, ya tärpänmädi?

Häm evi, häm qälbi sınmış binävalarçün görän,
Dövlätin imkanları tärpändi, ya tärpänmädi?

Şah Hüseyn ilä Yäzidi bir tutan cahillärin,
Şah damarda qanları tärpändi, ya tärpänmädi?

Özgänin ünvanına öz näslini yerläşdirän,
Acgözün ünvanları tärpändi, ya tärpänmädi?

Dövri-Sabirdän bu yanä bir äsr yatmışların,
Lärzädän yorğanları tärpändi, ya tärpänmädi?

Can güdän oğlanların dähşätdä ikän özläri,
Özgälärçün canları tärpändi, ya tärpänmädi?

Pünhanın söznän vurub tärpätdiyi insanların,
Sizbilän, vicdanları tärpändi, ya tärpänmädi?

14

Hambal däbdädir

İndi bu millätdä qeyri-adi bir hal däbdädir,
Qaräbağ çıxdıqca yaddan xoş bir ähval däbdädir.

Tähsil almaq olsa da vacib bu azad ölkädä,
Pullu işdä işlämäkçün amma ki, kal däbdädir.

Şipşirin torpaqları äğyarä verdikdän sora,
Şormäzä torpaqları sürätlä işğal däbdädir.

Get-gedä äxlaqı kökdän korlanan bir millätä,
Dal günün göstärmäk üçün pırtdamış dal däbdädir.

Çox TV-dä şärhlärçün yerli icmal dibdädir,
Az TV-dä mädhlärçün yersiz icmal däbdädir.

Milli Mäclisdän giley etmäk dilärsän -etmägil,
Çünki bir batman qärarın xeyri misqal däbdädir.

Biz kasıblarçün Dubaydan vaxtı ötmüş köhnä mal,
Leyk äräb şeyxiyçün on beş yaşlı "xammal" däbdädir.

Vaxt var idi qalmaqal salmaq däb idi ölkädä,
Çox şükürlär olsun indi qalma yox, qal däbdädir.

Bir äsr bundan qabaq Nobellärä hambal idik,
İndi dä Nobellärä yurdumda hambal däbdädir.

Qorxuram ki, Pünhanın bir gün dilin dibdän käsib,
Car çäkärlär xälqä ki, haqq şairi lal däbdädir.

15

Filansız bilinir

Däyişib dövr nä arvad, nä dä ki, qız bilinir,
Necä Avropa girib şüura amansız bilinir.

Sizä şalvar yaraşırsa, bizä şalvar yapışır,
Odu ki, bizdä tumannıyla, tumansız bilinir.

Bir müqäddäs gälişin çoxları hiss etmädädir,
Nä iman sahibi çünki, nä imansız bilinir.

Ulu Xankänd ilä Başkänd ABŞ-ın kändläridir.
Yäni Buşkänddi här iksi, bu yalansız bilinir.

Gövdäsindän görünür ki, kökü yandan su içir,
Kölgäsindä oturanlar isä, yansız bilinir.

Bizä bir toy tutulub ki, säsi axırda çıxar,
Çalanı köhnä çalandır bu çalansız bilinir.

Gedib Avropada äxlaqımızı däfn elädik,
İndi statusumuz şäkkü filansız bilinir.

Çıxginän gäzmäyä bir yay günü "Tarqovli"yä sän,
Burda ättövbä müsälmanla fransız bilinir.

Yığışır hamı bu torpağa qiyamät gününä,
Olacaq sorğu-sual, Pünhan, amansız bilinr.

16

Get-gede dovran ozu insanlarin
Deymishi halinda kalin gosterir

Hec ne yox, ancaq sheherin qizlari
Azerbaycanin halin gosterir

Xalqinin artisti olandan sora
Xalqina shalvarda dalin gosterir

Kendi tezeknen qizinan olkemiz
Neft kimi dunyaya malin gosterir

And icherem, hakim oz ovladina
Rushevitin en yaxshi yolun gosterir

Nemli betondan tutulub dizleri
Dost ona parketli polun gosterir

Hundur ev insha eleyen her adam
Boyle hedis var ki, pulun gosterir

Oz erinin raziligiynan deme
Endamin her yerde yalin gosterir

Sebr ele, Punhan, yetishir haqq gunu
iblis oyunda finalin gosterir

17

Bu adam, bizim adamdır

Gözü ac, xäyalı xamdır, bu adam, bizim adamdır,
Yediyi tamam haramdır, bu adam bizim adamdır.

Yemäk ilä doymaq olmur, dedi ki, vätän malından,
Yalayım doyum mäqamdır, bu adam bizim adamdır.

Neçä ildi parlamanda, gözünü döyüb oturmuş,
Pulu çox, özü avamdır, bu adam bizim adamdır.

Desä ki, müsälmanam män, häzär et uzaq gäz ondan,
Desä ermäni qudamdır, bu adam bizim adamdır.

Alınıb ägärçi görsän, näyi var tamam älindän,
Yeri daş qäfäsdi damdır, bu adam bizim adamdır.

O gälän qonaq-qaradan, män ölüm nigaran olma,
Adı nola ki, Aramdır, bu adam bizim adamdır.

Yezidä desä babamdır, ona länät eylä, Pünhan,
Desä ki, babam İmamdır, bu adam bizim adamdır.


Вы здесь » HappY TiMe FoRuM » Ədəbiyyat » Baba Punhan yaradiciligi